DR. J'S ILLUSTRATED GUIDE TO THE CLASSICAL WORLD
site index sites of Greece | sites of Italy | other sites | Myth | Romans in...
lectures | texts | Latin | other materials (classics +) | Dr. J's Dossier
Dr J's Audio-Visual Resources for Classics

Back to Latin Instruction Home

Paradigms


Explanations


Vocabulary


Web Resources

A Running Wheelockian Vocabulary, Chapter by Chapter according to part of speech

(Feel free to send Dale A. Grote a thank you note - I lifted this material from his webpages and made a few alterations and adjustments)

Chapter 1

nouns

verbs

adjectives

other

 

amō 
cōgitō
cōnservō
dźbeō

errō
laudō
moneō
salveō
servō
terreō
valeō
videō
vocō

 
nihil
nōn
quid
saepe
Chapter 2

nouns

verbs

adjectives

other

fāma
fōrma
fortūna
īra
nauta
patria
pecūnia
philosophia
poena
porta
puella
rosa
sententia
vīta 

est
habeō

antīqua
magna
mea
multa
tua

ō
sed
sīne
semper

hodie
in

Chapter 3

nouns

verbs

adjectives

other

ager
agricola
amīca
amīcus
fźmina
fīlia
fīlius
numerus
paucī
poeta
populus
puer
sapientia
vir
satiō avārus
Rōmānus
 
Chapter 4

nouns

verbs

adjectives

other

bāsium
bellum
cōnsilium
cūra
dōnum
exitium
magister
magistra
mora
perīculum
remedium
officium
ōtium
oculus

iuvō
sum

 

hūmānus
bellus
bonus
stultus
vźrus
malus
parvus
nihil
Chapter 5

nouns

verbs

adjectives

other

adulźscentia
animī
animus
caelum
culpa
glōria
verbum
cźnō
culpō
maneō
remaneō
superō
līber
noster
pulcher
sānus
igitur
-ne
propter
quando
satis

tum
Chapter 6

nouns

verbs

adjectives

other

deus
discipula
discipulus
īnsidiae
tyrannus
vitium
possum
tolerō
Graecus
liber
perpetuus
plźnus
salvus
secundus
vester
ibi
nunc
quārź
-que
sed
ubi
Chapter 7

nouns

verbs

adjectives

other

amor
carmen
cīvitās
corpus
homō
lābor
littera
litterae
mōres
mōs
nōmen
 novus
pāx
rźgīna
rźx
tempus
terra
uxor
virgō
virtūs
audeō
necō
  post
sub
Chapter 8

nouns

verbs

adjectives

other

cōpia
cōpiae
dum
frāter
laus
lībertas
rātiō
scrīptor
soror
victōria
agō
dźmōnstrō
discō
doceō
dūcō
gerō
gratiās agere
scrībō
trahō
vincō
  ad
numquam
ex / ź
tamen
Chapter 9

nouns

verbs

adjectives

other

ille
iste
loca
loci
locus
studium
  aliī...aliī
alius
alter
neuter
nūllus
sōlus
tōtus
ūllus
ūnus
uter
enim
in
nimis
nimium
nōn sōlum... sed etiam
Chapter 10

nouns

verbs

adjectives

other

amīcitia
cupiditās
hōra
nātūra
senectūs
timor
vźritas
via
voluptās
audiō
capiō
dīcō
faciō
fugiō
invenio
veniō
vīvō
beātus
cum
Chapter 11

nouns

verbs

adjectives

other

amīcus, amīcī, m.
caput, capitis, n.
cōnsul, consulis, m.
ego
īdem, eadem, idem
ipse, ipsa, ipsum
is, ea, id
nźmo
sentiō
intellegō
mittō
cārus
autem
bene
etiam
neque [nec]
quod
Chapter 12

nouns

verbs

adjectives

other

adulźscźns
annus
Asia
Caesar
deus
lībertās
māter
medicus [-a]
pater
patientia
principium
rźx
senex
amittō
cadō
creō
acerbus
diū
nūper
prō
Chapter 13

nouns

verbs

adjectives

other

Cicerō
dīvitiae
factum
quisque
signum
sui
alō
stō
dīligō
iungō
uus
doctus
fortūnātus
ante
nam
ōlim
per
Chapter 14

nouns

verbs

adjectives

other

animal
aqua
ars
auris
cīvis
iūs
mare
mors
nūbźs
ōs
pars
Rōma
sententia
turba
urbs
vīrźs
vīs
appellō
currō
mūtō
teneō
vītō
  trāns
Chapter 15

nouns

verbs

adjectives

other

inter
Italia
memoria
tempestās
committō
exspectō
iaciō
timeō
mīlia
mīlle
miser
centum
itaque
Chapter 16

nouns

verbs

adjectives

other

aetās
audītor
clźmentia
mźns
satura
regō ācer
brevis
celer
difficilis
dulcis
facilis
fortis
ingens
iūcundus
longus
omnis
potźns
inter
quam
Chapter 17

nouns

verbs

adjectives

other

amicitia
factum
libellus
qui

admittō
coepī
cupiō
dźleō
dźsīderō
incipiō
navigō
neglegō
recitō
caecus
levis
cito
quoque
Chapter 18

nouns

verbs

adjectives

other

flūmen
genus
hostźs
hostis
lūdus
probitās
scientia
fluō
legō
misceō
moveō
videor
alius
clārus
mortālis
ā / ab
crās
cūr
deinde
herī
Chapter 19

nouns

verbs

adjectives

other

argumentum
auctor
beneficium
familia
Graecia
iūdex
iūdicium
quī?
quis?
scelus
dźlectō
līberō
parō
certus
gravis
immortālis
contrā
iam

copyright 2001 Janice Siegel, All Rights Reserved
send comments to: Janice Siegel (jfsiege@ilstu.edu)

date this page was edited last: 06/29/2005
the URL of this page
:
 

 


copyright 2001 Janice Siegel, All Rights Reserved
send comments to: Janice Siegel (jfsiege@ilstu.edu)

date this page was edited last: 06/29/2005
the URL of this page
: